המרכז הבינתחומי

 • בסרטון זה נלמד על עקומת IS שוק הסחורות וכן על עקומת LM שוק הכסף וכיצד נוצר תוצר וריבית שיווי המשקל. ..
  בסרטון זה נלמד על עקומת IS שוק הסחורות וכן על עקומת LM שוק הכס...
 • בפרק זה ניזכר בכל המשתנים הכלכליים הרלוונטים למאקרו כלכלה כמו צריכה, השקעה, תוצר צריכה ממשלתית, מיסים ועוד ..
  בפרק זה ניזכר בכל המשתנים הכלכליים הרלוונטים למאקרו כלכלה כמו ...
 • בסרטון זה נראה כיצד הממשלה והבנק המרכזי יוזמים שינויים בעקומות IS ו LM על מנת ליצור שינויים  בתוצר ובריבית ..
  בסרטון זה נראה כיצד הממשלה והבנק המרכזי יוזמים שינויים בעקומות...
 • בפרק זה נלמד על צד הביקושים וההיצעים בשוק העבודה , ונראה גישות שונות לעקומת AS ההיצע המצרפי, נלמד גם על עקומת ADAS ..
  בפרק זה נלמד על צד הביקושים וההיצעים בשוק העבודה , ונראה גישות...
 • בפרק זה נתמקד במודל הניאוקינסיאני  מודל המניח כי עקומת AS ההיצע המצרפי עולה משמאל לימין ..
  בפרק זה נתמקד במודל הניאוקינסיאני  מודל המניח כי עקומת A...
 • בפרק זה נלמד על פונקציית הצריכה ומרכיביה , ואת הסיבות לשינויים בצריכה הפרטית  ..
  בפרק זה נלמד על פונקציית הצריכה ומרכיביה , ואת הסיבות לשינויים...
 • בסרטון הקודם הצרכן חי שתי תקופות ואילו פה הצרכן חי אינסוף תקופות ועל סמך זה הוא בוחר לחלק את צריכתו בין התקופות ..
  בסרטון הקודם הצרכן חי שתי תקופות ואילו פה הצרכן חי אינסוף תקופ...
 • בסרטון זה נדבר על עקומת פיליפס החדשה, ועל עקומת ה IS הקינסיאנית המודרנית על MR וכן על ההוצאה של הבנק המרכזי ..
  בסרטון זה נדבר על עקומת פיליפס החדשה, ועל עקומת ה IS הקינסיאני...
 • בפרק זה נלמד על גישות שונות של השקעה , נראה כיצד הפירמה מהוונת את תקבוליה העתידיים ובוחרת את ההשקעה האופטימלית נדבר גם על ה Q של ה tobin ..
  בפרק זה נלמד על גישות שונות של השקעה , נראה כיצד הפירמה מהוונת...
 • בסרטון זה נגבר על המצוק הפיסקלי, על גרעון ראשוני  על חוב ציבורי , אלטרואיזים בינדורי, ההיפותזה הרקרידאנית החדשה ועוד.. ..
  בסרטון זה נגבר על המצוק הפיסקלי, על גרעון ראשוני  על חוב...
 • בקורס זה נלמד על צריכה פרמננטית השקעה המודל הקלאסי הקינסיאני ועוד is lm ad as  ..
  בקורס זה נלמד על צריכה פרמננטית השקעה המודל הקלאסי הקינסיאני ו...