אינדקס מושגים


 
  מושג הסבר למושג
הצג    
הצג    
הצג ATCאו AC עלות כוללת ממוצעת ליחידה עלות כוללת ממוצעת ליחידה הכוונה, כמה עולה לייצרן לייצר יחידה ,כאשר מעמיסים על אותה יחידה את כל העלויות TC/X ז"א סה"כ ההוצאות לחלק לתפוקה
הצג TFCאו FC העלות הקבועה של היצרו שלא קשורות לעלויות העבודה או חומרי גלם משתנים , אלא רק עלות קבועה כמו שכירות ארנונה דמי רישיון וכו'
הצג Avc:עלות משתנה ממוצעת הכוונה לכמה עולה לייצרן לייצר יחידה בממוצע כאשר מתייחסים רק לעליות המשתנות הכוונה לא להתייחס לעלות הקבועה , כמו שכירות avc=vc/x ז"א יש לחלק את סה"כ העלות המשתנה לחלק לתפוקה
הצג עודף היצרן רווח היצרן , ללא ההוצאות הקבועות ז"א פדיון פחות הוצאות משתנות, או השטח בין מחיר השוק ועקומת ההיצע(mc)
הצג עודף צרכן הפער בין מה שהצרכן שילם לבין מה שהוא היה מוכן לשלם , קיימים עוד הגדרות , אך זאת הנפוצה ביותר , השטח בין מחיר השוק ובין עקומת הביקוש
הצג LM שוק הכסף עקומה שמראה שלכל תוצר נתון יש ריבית שנוצרת ע"י שיווי משקל בין שוק הכסף (L או MD) לבין כמות הכסף M
הצג עקומת IS , שוק הסחורות , שמראה כי לכל שער ריבית יש תוצר שיווי משקל , לאורך עקומת ה IS ההשקעה ן שווה לחיסכון S
הצג עקומת BP ראשי תיבות מאזן תשלומים , עקומה שבצירים שלה יש ריבית ותוצר והיא אומרת שלשער חליפין ריאלי נתון , מהם התוצר והריבית שיגרמו שמאזן התשלומים יהיה 0 ז"א שכל המט"ח שמבוקש גם שווה למט"ח שמיוצא
הצג עקומת ביקוש עקומה המראה את הקשר בין צריכת מוצר למחיר שלו , כאשר המחיר בציר ה Y והכמות בציר ה X בד"כ , העקומה יורדת משמאל לימין "חוק הביקוש" ז"א יש קשר הפוך בין מחיר לכמות אבל יתכן מצב שבו העקומה קשיחה לחלוטין ז"א המחיר משתנה והצרכן מעוניין לרכוש את אותה הכמות
הצג שכר ריאלי מוגדר בתור השכר בשוק לחלק לרמת המחירים , משמעותו , אם למשל המשכורת של עידן היא 500ש"ח ומחיר כבש בשוק הוא 100 ₪ ,ז"א ששכרו של עידן בכבשים הוא 5 כבשים
הצג שיווי משקל תחרותי מחיר שנקבע ע"י כוחות השוק במחיר זה , לא יהיה עודפי ביקוש או עודפי היצע הכוונה , במחיר זה המחיר יקבע כך שכל מה שהיצרנים מוכרים , הצרכנים מעוניינים לרכוש
הצג עלות אלטרנטיבית ממוצעת לייצור X מושג שקשור לעקומת התמורה שאומר : כמה בממוצע הפסדתי מ Y עבור כל יחי' X יש לקחת את העלות האלטרנטיבית הכוללת של X ולחלקה במספר היחידות של X
הצג עלות אלטרנטיבית שולית של א' מושג שקשור לעקומת התמורה , שבו אני מחשב כמה יחידות מ מוצר ב היה עלי לוותר כדי לייצר את היחידה האחרונה של א'
הצג עלות אלטרנטיבית כוללת עלות בכלכלה לא חייבת להימדד בכסף , בעקומת התמורה העלות של X נמדדת בהפסד שלא ייצרתי את Y העלות האלטרנטיבית של X תהיה , מקסימום Y פחות Y בפועל
הצג    
הצג MUX=התועלת השולית של X תוספת התועלת שיש לצרכן מצריכת היחידה האחרונה של X , כדי למצוא תועלת שולית של X יש לגזור את U לפי X
הצג MRS שיעור תחלופה סוביקטיבי שולי שיפוע עקומת האדישות כמות Y שעליה מוכן הצרכן לוותר תמורת יחידת X נוספת ועדיין ישאר אדיש
הצג עקומת אדישות קו המחבר בין סלים שונים שהצרכן "אוהב" אותם באותה המידה
12