אוניברסיטת בר אילן המחלקה לכלכלה

 • בסרטון זה נלמד לחקור פונקציית ייצור ברמת הומוגניות/ הומוטטיות/ שוות תפוקה / מסייעים יריבים אדישים אויילר  ועוד ..
  בסרטון זה נלמד לחקור פונקציית ייצור ברמת הומוגניות/ הומוטטיות/...
 • בסרטון זה נלמד על גישות שונות לניתוח שוק שיש בו קומץ פירמות ..
  בסרטון זה נלמד על גישות שונות לניתוח שוק שיש בו קומץ פירמות ....
 • בסרטון זה נלמד על פירמה תחרותית תחת ייצור עם גורם ייצור אחד בלבד ..
  בסרטון זה נלמד על פירמה תחרותית תחת ייצור עם גורם ייצור אחד בל...
 • בניית פונקציית ההוצאות. כמוכן נגדיר הוצאה ממוצעת כוללת ושולית ..
  בניית פונקציית ההוצאות. כמוכן נגדיר הוצאה ממוצעת כוללת ושולית ...
 • בסרטון זה נלמד על יצרן תחרותי, תחת ההנחה שפונקציית הייצור היא עם שני גורמי ייצור  ..
  בסרטון זה נלמד על יצרן תחרותי, תחת ההנחה שפונקציית הייצור היא ...
 • בסרטון זה נראה כיצד שינויים אקסוגניים משפיעים על החלטות הפירמה בטווח הקצר ובטווח הארוך ..
  בסרטון זה נראה כיצד שינויים אקסוגניים משפיעים על החלטות הפירמה...
 • בסרטון זה נלמד כיצד נקבעים המחירים הכמויות במשק וכן כמה פירמות ייצרו בענף מסויים. ..
  בסרטון זה נלמד כיצד נקבעים המחירים הכמויות במשק וכן כמה פירמות...
 • בסרטון זה נלמד כיצד מונופול יצרן יחיד בוחר את המחיר pricemaker ..
  בסרטון זה נלמד כיצד מונופול יצרן יחיד בוחר את המחיר pricemaker...
 • בסרטון זה נראה כמה וריאציות של ייבוא / ייצוא אחד מהם או שניהם יחד. ..
  בסרטון זה נראה כמה וריאציות של ייבוא / ייצוא אחד מהם או שניהם ...
 • בסרטון זה נראה בוחר היצרן את מחיריו בשווקים שונים כאשר הם תלויים או לא תלויים זה בזה. ..
  בסרטון זה נראה בוחר היצרן את מחיריו בשווקים שונים כאשר הם תלוי...
 • בסרטון זה נתמקד כיצד מחלק היצרן את העבודה בין מפעליו השונים. ..
  בסרטון זה נתמקד כיצד מחלק היצרן את העבודה בין מפעליו השונים. ...
 • בסרטון זה נלמד על קומץ פירמות התנהגות לפי המודל של מנהיגת מחירים. ..
  בסרטון זה נלמד על קומץ פירמות התנהגות לפי המודל של מנהיגת מחיר...
 • כלכלת רווחה, בסרטון זה נגדיר את תיבת אדוורד (פרטו אופטימום) יעילות בייצור ונחבר אותה ליעילות בצריכה. ..
  כלכלת רווחה, בסרטון זה נגדיר את תיבת אדוורד (פרטו אופטימום) יע...
 • בסרטון זה נלמד על מנגנון שמפקח על המונופול ע"מ לשפר את הרווחה החברתית ..
  בסרטון זה נלמד על מנגנון שמפקח על המונופול ע"מ לשפר את הרווחה ...