אוניברסיטת אריאל

 • בסרטון זה נלמד יצד קובע המונופול את מחיר השוק ונדבר על מושגים כמו MR MC ..
  בסרטון זה נלמד יצד קובע המונופול את מחיר השוק ונדבר על מושגים ...
 • בסרטון זה נראה כיצד המנסה הממשלה למנוע מהמונופול רווחי יתר. נדבר על מחיר מקסימום מיסים סובסידיה ועוד ..
  בסרטון זה נראה כיצד המנסה הממשלה למנוע מהמונופול רווחי יתר. נ...
 • בסרטון זה נלמד מה קורה למונופול שרואה לפניו כמה עקומות ביקוש ..
  בסרטון זה נלמד מה קורה למונופול שרואה לפניו כמה עקומות ביקוש ...
 • בסרטון זה נלמד מה קורה למונופול שנחשף לייבוא מתחרה או להפך מייצא לחו"ל ..
  בסרטון זה נלמד מה קורה למונופול שנחשף לייבוא מתחרה או להפך מיי...
 • בסרטון זה נלמד מה קורה כשיש שני יצרנים או קומץ יצרנים, המתחרים ע"פ קורנו או סטקלברג (מנהיגת כמויות) ..
  בסרטון זה נלמד מה קורה כשיש שני יצרנים או קומץ יצרנים, המתחרים...
 • בסרטון זה נראה תחרויות לא משוכללות בסגנונות נוספים ..
  בסרטון זה נראה תחרויות לא משוכללות בסגנונות נוספים .....
 • בסרטון זה נלמד על שיווי משקל נאש  וכיצד זה מתקשר לתחרות מסוג קורנו ..
  בסרטון זה נלמד על שיווי משקל נאש  וכיצד זה מתקשר לתחרות ...
 • בסרטון  זה נלמד על יצרן שיש לו את הכח לקבוע את  מחיר ליחידה של חלק מתשומות הייצור. ..
  בסרטון  זה נלמד על יצרן שיש לו את הכח לקבוע את  מחי...
 • בסרטון זה נגדיר  כלכלת רווחה, בהם שני צרכנים מתחלקים במקורות. נדבר גם על קו פרטו..ליבה סבירות אינדבידואלית ועוד. ..
  בסרטון זה נגדיר  כלכלת רווחה, בהם שני צרכנים מתחלקים במקו...
 • בסרטון זה נתמקד ביעילות בייצור וממנה נבנה את עקומת התמורה ..
  בסרטון זה נתמקד ביעילות בייצור וממנה נבנה את עקומת התמורה .....
 • בסרטון זה נמשיך עם שני הצרכנים ונלמד כיצד נקבע מחיר תחרותי ..
  בסרטון זה נמשיך עם שני הצרכנים ונלמד כיצד נקבע מחיר תחרותי .....
 • בסרטון זה נלמד על המושג מוצר ציבורי, וכיצד הריגולטור  קובע מס מתאים לצרכי ציבור ..
  בסרטון זה נלמד על המושג מוצר ציבורי, וכיצד הריגולטור  קוב...
 • בסרטון זה, נחבר בין יעילות בצריכה, בייצור ויעילות כוללת. ..
  בסרטון זה, נחבר בין יעילות בצריכה, בייצור ויעילות כוללת. .....
 • בסרטון זה נראה בכמה מקרים כיצד, שוק תחרותי לא תמיד מביא ליעילות כוללת ..
  בסרטון זה נראה בכמה מקרים כיצד, שוק תחרותי לא תמיד מביא ליעילו...