אוניברסיטת אריאל

 • בפרק  חינמי זה נלמד על המושגים תוצר צריכה השקעות ועוד וכן נלמד על המושגים ערך מוסף/ ערך כולל מלאי ועוד ..
  בפרק  חינמי זה נלמד על המושגים תוצר צריכה השקעות ועוד וכ...
 • בסרטון זה נלמד כיצד נקבע מחיר וכמות שיווי משקל , נדבר על ביקוש והיצע מצרפיים, וכן נדון במושגים עודף צרכן ועודף יצרן. ..
  בסרטון זה נלמד כיצד נקבע מחיר וכמות שיווי משקל , נדבר על ביקוש...
 • בסרטון נלמד על המושגים ריאלי ונומינלי תוצר ריאלי ממוצע ועוד... ..
  בסרטון נלמד על המושגים ריאלי ונומינלי תוצר ריאלי ממוצע ועוד.....
 • בפרק זה נגדיר צריכה במונחי הכנסה פנויה נדבר על מושגים כמו נטייה שולית לצרוך/לחסוך וכן נטייה ממוצעת לצרוך/ ולחסוך וכן נדבר על פו' הצריכה המצרפית  ..
  בפרק זה נגדיר צריכה במונחי הכנסה פנויה נדבר על מושגים כמו נטי...
 • בסרטון זה נגדיר את המושג השקעה, וכן נראה מהם הקרטריונים המנחים את הפירמה האם להשקיע או לא. ..
  בסרטון זה נגדיר את המושג השקעה, וכן נראה מהם הקרטריונים המנחים...
 • בסרטון זה נלמד על המאזן של המערכת הבנקאית נדבר על מושגים כמו יחסי רזרבה , עו"ש , הלוואות ועוד ..
  בסרטון זה נלמד על המאזן של המערכת הבנקאית נדבר על מושגים כמו י...
 • בסרטון זה נעסוק בחלק שעוסק בשוק המוצרים, וכיצד נקבע התוצר של שיווי משקל ..
  בסרטון זה נעסוק בחלק שעוסק בשוק המוצרים, וכיצד נקבע התוצר של ש...
 • בפרק זה נלמד כיצד תלות הפונקציות, המרכיבות את הביקוש המצרפי יכולה להשפיע על יעילות פעילות פיסקלית או מוניטרית. ..
  בפרק זה נלמד כיצד תלות הפונקציות, המרכיבות את הביקוש המצרפי יכ...
 • בפרק זה שני סרטונים העוסקים בשיווי משקל משולב שוק הכסף ושוק הסחורות. ..
  בפרק זה שני סרטונים העוסקים בשיווי משקל משולב שוק הכסף ושוק הס...