כל האוניברסיטאות והמכללות

 • בסרטון זה נלמד על בדיקת כדאיות השקעה, כמוכן נדבר לרוב על המושג ענ"ן ערך נוכחי נקי, וכן שת"פ שיעור תשואה פנימית ועוד, כל זה יחד עם ידידנו הטוב המחשבון הפיננסי. ..
  בסרטון זה נלמד על בדיקת כדאיות השקעה, כמוכן נדבר לרוב על המושג...
 • בסרטון זה נלמד על השימוש בסדרה אינסופית לצורך הערכת פרויקטים ושווי נכסים. ..
  בסרטון זה נלמד על השימוש בסדרה אינסופית לצורך הערכת פרויקטים ו...
 • בסרטון זה נלמד על המושג סדרה וכיצד היא משתלבת בעקרונות המימון, כמובן תוך שימוש נרחב במחשבון הפיננסי ..
  בסרטון זה נלמד על המושג סדרה וכיצד היא משתלבת בעקרונות המימון,...
 • בסרטון זה נלמד את המושגי ריבית אפקטיבית ,מחושבת פשוטה, נקובה, מתואמת, תעריפית  תוך שימוש נרחב במחשבון הפיננסי. ..
  בסרטון זה נלמד את המושגי ריבית אפקטיבית ,מחושבת פשוטה, נקובה, ...
 • בסרטון זה נסביר מהי אג"ח וכיצד השוק מתמחר אותה. כמובן תוך שימוש במחשבון הפיננסי. ..
  בסרטון זה נסביר מהי אג"ח וכיצד השוק מתמחר אותה. כמובן תוך שימ...
 • בסרטון זה נתמקד בבניית תזרים מזומנים תוך דגש על השפעת מיסים. ..
  בסרטון זה נתמקד בבניית תזרים מזומנים תוך דגש על השפעת מיסים. ...
 • בסרטון זה נלמד מהו המינוף הפיננסי ע"פ  מודל מודליאני ומילר. ..
  בסרטון זה נלמד מהו המינוף הפיננסי ע"פ  מודל מודליאני...
 • בסרטון זה נלמד על סוגים שונים של הלוואות: שפיצר, לוח רגיל, הלוואת גרוס, בלון וגישור ..
  בסרטון זה נלמד על סוגים שונים של הלוואות: שפיצר, לוח רגיל, הלו...
 • בסרטון זה נלמד על הסכמים צמודי מדד ושילובם בעקרונות המימון ..
  בסרטון זה נלמד על הסכמים צמודי מדד ושילובם בעקרונות המימון .....
 • בסרטון זה נלמד לתמחר מניות ונכיר את מודל גורדון ומודל SML ..
  בסרטון זה נלמד לתמחר מניות ונכיר את מודל גורדון ומודל SML...
 • בסרטון  זה נלמד על תוחלת הענ"ן, תוחלת תועלת ועוד. ..
  בסרטון  זה נלמד על תוחלת הענ"ן, תוחלת תועלת ועוד. .....